Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

změna ve zveřejňování zápisů z veř.zasedaní zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se s platností k 1.3.2021 na doporučení právníků rozhodlo změnit zaběhnutou praxi zveřejňování zápisů z veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Vzhledem k ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů) a dle další platné legislativy (zákon č. 128/2000 o obcích) budou na vývěskách a webových stránkách zveřejňována pouze anonymizovaná usnesení ze zasedání.

Zápisy a usnesení ze zasedání v plném znění budou pro občany obce k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Dle zák. 128/2000, § 16, odst. 2 e)  a  § 95, odst. 2.

§ 16

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

§ 95

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce

 

Další informace:

otevrete.cz/Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva

smocr.cz/Být či nebýt transparentní?

 

metodika MVČR:

Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravují. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým). Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Podrobnosti lze stanovit v jednacím řádu. Toto se týká jednotlivých dokumentů. Pokud však obec dobrovolně zveřejní zápis a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu, je její povinností zachovat ochranu osobních údajů (§ 5 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). Totéž se týká zveřejnění na internetových stránkách obce.

Datum sejmutí: 30. 4. 2021 Zodpovídá: Jiří Vlk Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Úřad obce

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.