Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

veř.vyhláška odboru dopravy MěÚ Domažlice

Číslo jednací: MeDO-48455/2022-San

Číslo spisu: OD-6796/2022

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu, který dne: 20.07.2022 podal zapsaný spolek Krušnohorský pohár z.s., IČ: 14328747, se sídlem: Hrdlovská čp. 646, 417 05 Osek, a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát Domažlice, který k dané věci vydal své vyjádření č. j.: KRPP-90041-2/ČJ-2022-030106, ze dne: 21.06.2021, tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona opatřením obecné povahy stanoví následující přechodné úpravy provozu:

DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE:
silnice III. tř. č. 0221, v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně)-4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: katastrálním území Kdyně,
 

ROZSAH UZAVÍRKY PROVOZU: úplná uzavírka (pro veškerý provoz) provozu,

za účelem: pořádání automobilových závodů do vrchu seriálu Krušnohorský
pohár
,

TERMÍN UZAVÍRKY: od 17:00 dne 9.9.2022 do 18:00 dne 11.9.2022

 

kompletní znění veřejné vyhlášky

Datum sejmutí: 12. 9. 2022 Zodpovídá: Vratislav Šantroch, , tel. 379 719 228

Úřad obce

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.