Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

Veř.vyhláška KÚ Plz.kraje, odboru živ.prostředí

Číslo jednací: PK-ŽP/18389/22

Číslo spisu: ZN/3667/ŽP/22

ROZHODNUTÍ

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení ke stavebnímu  záměru : Výměna vedení 2 x 110 kV Domažlice – Kdyně (dále jen „Záměr")

V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že Záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

 

plné znění veřejné vyhlášky (670 kB)

vyjádření České inspekce životního prostředí ke zjišťovacímu řízení (225 kB)

vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ke zjišťovacímu řízení (350 kB)

Datum sejmutí: 8. 12. 2022 Zodpovídá: ing. Jan Beneš

Úřad obce

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

koncert Beatles Revival

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.