Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

Veřejná vyhláška Odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích

Číslo jednací: MeDO-30358/2022-San

Číslo spisu: OD-4266/2022

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích 

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu, který dne: 28.04.2022 kterou podal pobočný spolek ÚAMK – SDRUŽENÍ ČESKÉHO AUTOSPORTU, IČ: 72035935, se sídlem: Vrážská čp. 1498, Radotín, 153 00 Praha, a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát Domažlice, který k dané věci vydal své vyjádření č. j.: KRPP-28775-2/ČJ-2022-030106, ze dne: 25.02.2022, tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona opatřením obecné povahy stanoví
následující přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích. 

DOTČENÝ ÚSEK POZEMNÍ KOMUNIKACE A ROZSAH UZAVÍREK PROVOZU:
silnice III. tř. č. 0221, v km staničení: cca 2,110 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a místní komunikace v lokalitě koupaliště Na Hájovně)-4,351 (křižovatka silnice III. tř. č. 0221 a silnice III. tř. č. 18413) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v katastrálním území Kdyně,
úplné uzavírky provozu za účelem pořádání sportovní akce : 2x závod automobilů do vrchu XV. ročník „Kdyně 2022“,

Doba platnosti tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích:

1) 4.6.2022 od: 8:00 do: 18:00
2) 5.6.2022 od: 8:00 do: 18:00

 

Veřejná vyhláška odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích

Datum sejmutí: 6. 6. 2022 Zodpovídá: Vratislav Šantroch, tel. 379 719 228

Úřad obce

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.