Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

Veřejná vyhláška odboru dopravy Městského úřadu v Domažlicích

Číslo jednací: MeDO-24613/2022-San

Číslo spisu: OD-3532/2022

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu (dále jen zákon), který dne: 04.04.2022 podala společnost Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881, se sídlem: Nerudova čp. 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, prostřednictvím paní Aleny Bláhové, nar.: 20.03.1970, místem trvalého pobytu: Hřbitovní čp. 23, 312 00 Plzeň, jako zplomocněného zástupce oprávněného navrhovatele, a jeho projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát Domažlice, který k dané věci vydal své vyjádření č. j.: KRPP-21261-4/ČJ-2022-030106, ze dne: 23.03.2022. 

Tímto opatřením obecné povahy zpracovaným ve smyslu § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona stanoví následující přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích na silnici III. tř. č. 0222a, III. tř. č. 1903 a III. tř. č. 18411 a na vybraných místních komunikacích v katastrálním území a obci Kout na Šumavě, to vše za účelem:

1) dopravního označení uzavírek provozu na silnici III. tř. č. 0222a a objížděk
2) pracovního místa na silnici III. tř. č. 0222a v souvislosti s prováděním prací při opravě železničního mostu u fotbalového hřiště

Doba platnosti tohoto stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích:

1) od: 29.04.2022 do: 01.05.2022
    od: 09.05.2022 do: 13.05.2022
2) od: 21.04.2022 do: 28.04.2022
    od: 02.05.2022 do: 08.05.2022
    od: 14.05.2022 do: 30.06.2022

veřejná vyhláška odboru dopravy MěÚ Domažlice

Datum sejmutí: 3. 7. 2022 Zodpovídá: Vratislav Šantroch, tel. 379 719 228

Úřad obce

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.