Obec Kout na Šumavě
KOUTNA ŠUMAVĚ

Kanalizace

Informace občanům (vlastníkům nemovitostí) v Koutě na Šumavě

Přepojení nemovitostí na nově vybudovanou kanalizační síť

vybudovanou v rámci projektu

„Kout na Šumavě – kanalizace II. etapa“

 

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí v Koutě na Šumavě,

         dovolte mi, abych se na Vás obrátil ve věci nově vybudované kanalizace. Byla dokončena II. etapa kanalizace v Koutě na Šumavě. V ulicích jsou vybudovány odbočky a přípojky (dříve „veřejná část přípojky“) na hranici vašeho pozemku a ukončeny revizní šachtou To znamená, že bude možné se přepojit prostřednictvím vybudované veřejné části přípojky na nově vybudovanou kanalizaci.

 

Základní informace:

1) Termín napojení jednotlivých nemovitostí (tzn. termín, od kdy je možné napojit svou nemovitost na veřejnou část přípojky), a to v případě, že je již vybudována na hranici pozemku veřejná část přípojky:

Termín napojení od : 1. 3. 2016

 

2) Lhůta pro napojení: 31. 10. 2016

 

3) Vybudování soukromé části přípojky resp. propojení na vlastním pozemku si zajišťuje každý vlastník nemovitosti sám na své vlastní náklady. Vybudování a propojení soukromé části přípojky lze zajistit:

- po dohodě s odbornou firmou,

- svépomocí se zajištěním odborného dozoru.

 

4) Nově vybudovaná veřejná kanalizace je oddílná. To znamená, že do nové kanalizace mohou být odváděny pouze splaškové vody z domácností (WC, koupelna, kuchyň). Dešťové vody ze střech stavebních objektů a zpevněných ploch nesmí být do této kanalizace zaústěny.

 

5) V souvislosti s přepojením nemovitostí na centrální ČOV je vlastník povinen zrušit septik, případně domovní čistírnu (vyřadit jejich nádrže z funkce) tak, aby odpadní vody do veřejné kanalizace odtékaly bez jakéhokoliv zdržení v surovém stavu. Obsah septiku nebo žump je před zrušením nutno zlikvidovat nezávadným způsobem na náklady vlastníka.

 

Vlastní kontrola na místě.

1) Při kontrole bude na místě sepsán Protokol vlastníka nemovitosti, ve kterém bude uvedeno:

- zda je odpojen septik (příp. domovní ČOV),

- zda nejsou do přípojky napojeny balastní vody (tzn. spodní vody, přepad ze studny, drenáže apod.) a dešťové vody, 

- zda vlastník zlikvidoval obsah septiku nezávadným způsobem,

- způsob stavební likvidace septiku (ČOV) nebo jeho jiné využití,

- pověření (Plná moc) pro Obec Kout na Šumavě k následnému hromadnému zajištění vodohospodářského rozhodnutí o odstranění stavby (zrušení septiku, žumpy nebo domovní ČOV).

2) Výše uvedené fyzické kontroly se budou účastnit zástupci Obce Kout na Šumavě.

 

Kontroly budou probíhat po propojení potrubí, před záhozem jednotlivých přípojek zeminou na základě telefonické výzvy provedené alespoň tři dny předem ze strany vlastníka nemovitosti vůči zástupcům Obce Kout na Šumavě.   

 

Doplňující informace:

  • Na základě zákona č. 274/2001 Sb., § 3, odst. 8 je vlastník nemovitosti povinen se připojit na nově vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Pokud tak vlastník nemovitosti neučiní, může mu být tato povinnost nařízena odborem ŽP Městského úřadu v Domažlicích na základě správního řízení.
  • Obec zajistí pro vlastníky nemovitostí hromadné legislativní zrušení septiků či domovních ČOV.
  • Při zjištění nátoku dešťových nebo podzemních vod splaškovou kanalizační přípojkou do kanalizačního řadu bude vlastník nemovitosti povinen provést odstranění zdroje těchto vod na vlastní náklady.
  • Nesplněním některé z podmínek(viz Vlastní kontrola na místě) k termínu kontroly ze strany vlastníka nemovitosti nebo zhotovitele znemožní Obci Kout na Šumavě vypořádat za vlastníka legislativní stránku legalizaci přípojky a zrušení septiku či domovní ČOV. V tomto případě přechází veškerá odpovědnost se zajištěním uvedených úkonů na vlastníka.

 

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete kdykoliv obrátit s žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní osoby:

Ing. Václav Duffek, starosta obce, tel: 724189000, email: ou@koutnasumave.cz

 

Vážení spoluobčané,

         dovolte mi, abych Vás ještě jednou požádal o maximální možnou spolupráci tak, aby celá akce mohla být ke spokojenosti nás všech dokončena, aby došlo k napojení všech nemovitostí, což je účel investovaných prostředků.

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

v Koutě na Šumavě dne 26. 1. 2016

Ing. Václav Duffek, starosta obce

 

přílohy:

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Naši partneři

Kout na Šumavě

Obec Kout na Šumavě leží v kotlině, kterou jako věnec obklopují vrchy. Skládá se z vlastní obce a osad Starý a Nový Dvůr. Původně tato obec vznikla jako samostatný dvůr, který patřil pánům Rýzmberka. První písemné zprávy jsou z roku 1515, kdy byl majitelem panství Mikuláš Bojslav z Branišova. V roce 1589 koupil koutský statek Jiří hrabě z Guttensteina, který postavil tvrz. Tato nejstarší budova v obci je nyní sídlem obecního úřadu.